فرهنگ و مدیریت
42 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات (پژوهشگاه) سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی