درآمدی بر مدیریت اسلامی
42 بازدید
محل نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی